Feit en fabel over parfumolie

Consumenten betalen gerust honderdvijftig euro of meer voor een kwalitatieve merkgeur met de aanname dat het parfum is gemaakt op een veilige manier met kwalitatieve en hoogwaardige ingrediënten. Maar weten zij eigenlijk wel wat er in hun parfumfles zit?

In het algemeen bestaat de aanname dat een natuurlijke parfumolie beter is dan een synthetische parfumolie. Begrijpelijk, want alleen al de benaming ‘natuurlijk’ klinkt in veel gevallen veiliger en beter dan ‘synthetisch’. Toch is dat niet zo voor de hand liggend en zijn synthetische ingrediënten juist cruciaal voor een verantwoorde parfumindustrie.

Er is zeker de laatste jaren veel vraag naar natuurlijke parfumoliën. De onderliggende motivatie voor deze vraag komt in veel gevallen voort uit zorg voor de gezondheid en zorgen over het milieu. Helaas zijn natuurlijke parfum ingrediënten in vergelijking met synthetische ingrediënten lang niet altijd veiliger, noch beter voor het milieu.

Waarom het niet zo voor de hand liggend is, dat natuurlijke parfumolie beter is dan synthetische parfumolie, heeft twee hoofdoorzaken. Neem bijvoorbeeld de geur ‘oud’ (uitgesproken als ‘oed’) waarvoor agarhout wordt geoogst. Deze donkere houtsoort afkomstig uit Zuidoost-Azië is een bedreigde boomsoort. Dit is mede een gevolg van het feit dat het een veelgebruikt parfumingrediënt is. Door de prognose uit 2016 dat agarhout in Zuidoost-Azië binnen korte tijd zou uitsterven, staat deze houtsoort nu onder bescherming en onder het label ‘ernstig bedreigd’ op de IUCN Red List. In veel gevallen is het dus niet de consument, maar zijn het bedreigde planten en boomsoorten die de hoogste prijs voor parfum betalen.

Daarnaast spelen politieke factoren een rol in de zoektocht naar kwalitatieve grondstoffen voor parfum. Sommige ingrediënten zijn enkel te vinden in politiek gevoelige gebieden. Neem bijvoorbeeld Peru-balsem uit El Salvador. Peru-balsem is een veelgebruikte olie afkomstig uit een boom, welke voornamelijk in dit door oorlog verscheurde gebied groeit. Het reisadvies is negatief en het productieproces van de grondstoffen is slecht controleerbaar. Door de beperkte toegang tot de landen van herkomst van verschillende parfumingrediënten en de instabiliteit van deze landen, betekent dit dat er niet altijd een stabiele grondstoffenbron is of controle op een verantwoorde productie. Het is dan de vraag of de grondstoffen een verantwoord proces van ingrediënt naar parfum kennen. Als gevolg hiervan wordt de markt tevens interessant voor smokkelaars.

Synthetische ingrediënten bieden dan een betere alternatief. Dit geldt zowel voor het milieu als voor de consument. Neem bijvoorbeeld vanilline, een vanille extract dat we dagelijks tegenkomen als smaakmaker in ons eten en in parfum. Natuurlijke vanilline wordt gewonnen uit de vanilleboon, waarvoor landbouwgrond benodigd is. We vinden de productie voornamelijk in Madagaskar. De synthetische versie wordt gewonnen uit een olieachtige vloeistof eugenol, die vervolgens wordt omgezet in vanilline. Beide soorten zijn niet van elkaar te onderscheiden, hebben dezelfde structuur, functie en geen van beide is gevaarlijker dan de ander voor de gezondheid.

Structuur vanillineSynthetische vanilline Afbeeldingsresultaat voor vanillineNatuurlijke vanilline

Het grootste verschil is dat voor natuurlijke vanilline grote stukken natuur omgelegd moeten worden voor landbouwgrond. Daarbij kost natuurlijke vanilline € 6 - 7 per gram, waar synthetische vanilline ongeveer € 0,02 per gram kost. Natuurlijke vanilline is dus 350 keer duurder dan synthetische vanilline, zonder dat het bijdraagt aan betere productie omstandigheden of aan de kwaliteit van het eindproduct. Sterker nog, synthetische vanilline geeft geen giftige afvalstoffen en de afvalstoffen die het oplevert, worden ingezet voor de behandeling van hartaandoeningen en de productie van antibacteriële middelen.

Wij blijven innoveren om de markt steeds verder te verbeteren. Gelukkig nemen ook steeds meer producenten ook maatregelen om dergelijke praktijken zo veel mogelijk te voorkomen, te beperken of de situatie te verbeteren. Wil jij meer weten of dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@smartnose.nl


SmartNose, Databankweg 12, 3821 AL Amersfoort
E-mail: info@smartnose.nl, Telefoon: +31 33 461 7355
KvK: 30138314 BTW nr.: NL805475746B01


Algemene voorwaarden - Privacybeleid

Wij accepteren de volgende betalingsmethode

© 2023 Alle rechten voorbehouden